หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น ๓ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบตามที่สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนดโดยเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 14.45 น. โดย คุณ สุจิตรา ปลื้มมะลัง

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
   
 
สวงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
จำนวนผู้เข้าชม 2,322,746 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com