หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น ๓ ระเบียบวาระการประชุมสำคัญคือ \"ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ\"
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบตามที่สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนดโดยเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2561 เวลา 11.13 น. โดย คุณ สุจิตรา ปลื้มมะลัง

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
   
 
สวงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
จำนวนผู้เข้าชม 2,322,744 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com